Pravila nagradne igre

„Navijaj i sljedećih šest mjeseci uživaj u Fisherija proizvodima“

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Navijaj i sljedećih šest mjeseci uživaj u Fisherija proizvodima“ je Fisherija d.o.o., Maksimirska 45, 10000 Zagreb OIB: 33712227323. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača, te unapređenja prodaje proizvoda na njegovim maloprodajnim mjestima.

Članak 1.

Trajanje i mjesto održavanja nagradne igre:

Nagradna igra se odvija na svim maloprodajnim mjestima Fisherija trgovina u razdoblju od 14.6.2023.-14.7.2024.

Maloprodajne lokacije Fisherija trgovina na kojima se održava nagradna igra su: Pakoštanska 5, Trakošćanska 42, Britanski trg 1, Stonska 1 a, Lanište 15 b, Bukovačka 27, Bauerova 11, Matka Baštijana 22. Sve lokacije se nalaze u Zagrebu.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja ima svaka osoba koja u navedenom razdoblju i na navedenim lokacijama u tri kupovine skupi 3 naljepnice. Kako bi osoba dobila jednu naljepnicu, mora potrošiti minimalno 10,00 EUR u Fisherija trgovini gdje obavlja kupnju. U jednoj kupnji može dobiti maksimalno jednu naljepnicu.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja nemaju djelatnici Fisherije d.o.o., i povezanih kompanija Bosnić d.o.o., Slavonica d.o.o., Marketing Club d.o.o., LU-MA ekskluziv d.o.o., LU-MA ugostiteljstvo d.o.o. i ORKA Grupa d.o.o., kao niti uža obitelj navedenih kompanije. U užu obitelj ubraja se (roditelji, bračni/izvanbračni drug, djeca, braća i sestre).

Članak 3.

Glavna nagrada:

Glavna nagrada je šest mjeseci besplatnih proizvoda Fisherije u iznosu od 900,00 EUR (150 EUR mjesečno). Period od 6 mjeseci započinje 1.8.2024. i traje do 31.1.2025.

Vrijednost nagrade je 900,00 EUR:

– šest mjeseci besplatnih proizvoda, s mjesečnom potrošnjom do 150 EUR

– dobitnik nagrade će jednom mjesečno (od 1. do 30./31. u mjesecu) u jednoj od navedenih poslovnica Fisherije preuzeti proizvode u iznosu do 150 EUR

– dobitnik nagrade mora dan prije planirane kupnje najaviti odgovornoj osobi u Fisheriji u koju poslovnicu će doći po proizvode

– dobitnik može preuzeti proizvode koje želi, a koji su dio asortimana Fisherije i koji su u tom trenutku dostupni u trgovini Fisherije

– dobitnik ne može nepotrošeni iznos prenijeti u sljedeći mjesec

Članak 4.

Pravila nagradne igre:

Fisherija d.o.o. će u razdoblju od 14.6. – 14.7.2024. svim kupcima koji skupe 3 naljepnice u trgovini Fisherija omogućiti sudjelovanje u nagradnoj igri. Na pozadinu kartona na kojem su skupljene naljepnice potrebno je napisati: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail te isto ubaciti u kutiju na maloprodajnom mjestu predviđenu za nagradnu igru. Osoba koja je navedena na računu potencijalni je dobitnik navedene nagrade. Osoba koja osvoji nagradu istu može, ako želi, prepustiti nekom drugom. Ukoliko se navedeno potencijalno dogodi formirati će se odgovarajući zapisnik o prepuštanju nagrade. Svi kupci koji ubace ispunjeni račun u kutiju prihvaćaju pravila nagradne igre.

Članak 5.

Izvlačenje:

Izvlačenje dobitnika nagradne igre bit će dana 16.7.2024.

Članak 6.

Dobitnik:

Dobitnik je osoba čiji je karton s tri naljepnice izvučen u izvlačenju, a isti sadrži čitljiv set napisanih podataka koji se sastoji od imena i prezimena, broja mobitela i e-maila.

Fisherija će nakon izvlačenja kontaktirati dobitnika nagrade na mobilni telefon i poslati e-mail. Dobitnik nagrade ima 24 sata da odgovori/povratno na e-mail ili poziv i prihvati osvojenu nagradu. Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi u navedenom terminu organizirati će se ponovno izvlačenje dobitnika nagrade te će se postupak opetovano ponoviti dok se ne dobije pobjednik koji prihvaća nagradu.

Članak 7.

Napomene:

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od predviđene ovim pravilima. Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu nagradu ili uslugu.

Dobitnik nagradne igre biti će objavljen na službenim stranicama (Instagram, Web, Facebook) dana 16.7.2024. ili kasnije ukoliko se dobitnik nagrade ne javi u gore propisanom vremenu.

Osoba koja osvoji glavnu nagradu ima pravo odbiti istu, u čijem slučaju se ponavlja proces izvlačenja nagrade.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 8.

Obrada podataka:

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih pravila. Sudjelovanjem u igri sudionici su upoznati da ako postanu dobitnici glavne nagrade njihovo ime i prezime će biti objavljene na web stranicama i društvenim mrežama Fisherije. Prilikom dodjele nagrade, događaj dodjele nagrade biti će fotografiran/sniman u svrhu promotivnih aktivnosti Fisherije – Priređivača nagradne igre. Iste mogu biti objavljene u medijima, korporativnim stranicama i društvenim mrežama. Snimke se mogu, od strane Fisherije, koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 9.

Završne odredbe:

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Fisherija kao priređivač nije odgovorna, odnosno nije mogla spriječiti, otkloniti i izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem društvenih mreža Fisherije.

U slučaju spora između priređivača nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Direktor društva Fisherija d.o.o.

Matija Pavlinek